pl / eng

Dzień 2

10:00 - 10:10
OTWARCIE KONFERENCJI
Sesja III  10:10-11:00
PRZYSZŁOŚĆ AUTOGAZU

 

imię i nazwisko: Andrzej Olechowski
firma: Polska Organizacja
Gazu Płynnego
temat: Autogaz – paliwo
przeszłości czy przyszłości?

 

imię i nazwisko: Przemysław Podgórski
firma: Unimot Gaz S.A.
temat: Gazodiesel w Polsce –
szanse i bariery w rozwoju

 

11:00 - 11:30
PRZERWA KAWOWA
Sesja IV  11:30 – 13:00
INNOWACJE

 

imię i nazwisko: Grzegorz Onichimowski
firma: WSEInfoEngine S.A.
temat: Obrót gazem LPG na Platformie
InfoEngineOTC

 

imię i nazwisko: Bożena Wróblewska
firma: GASPOL
temat: Innowacje w segmencie LPG

 

imię i nazwisko: Marek Gabryś
firma: AIUT Sp. z o.o.
temat: Optymalizacja procesu planowania
dostaw gazu LPG do instalacji zbiorniko-
wych AmeriGas Poland z wykorzystaniem
pakietu Distribution Inteligence. Analiza przypadku.

 

13:00 - 14:00
LUNCH
Sesja V  14:00 – 15:10
Napęd Nowej Ery

 

imię i nazwisko: Alison Abbott
firma: Wlpga
temat: LPG – wspierając
nowe technologie

 

imię i nazwisko: Piotr Oleksyk
firma: CZAKRAM Jacek Okoński Sp.J.
temat: Rozwój instalacji zasilania
paliwem LPG stosowanych w silnikach
ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny

 

imię i nazwisko: kpt. mgr inż. Piotr Kosowski
firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Chrzanowie
temat: Wpływ parametrów przemian fazowych,
podczas awarii butli zawierających gaz LPG,
na koncepcję działań ratowniczych.

 

 

15:10 - 15:20
PODSUMOWANIE KONFERENCJI