pl / eng

Wiza

Wszystkie osoby potrzebujące wizy aby wjechać na terytorium Polski proszone są o kontakt z lokalną ambasadą lub konsulatem Polski:

http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/?document=1

 

Jeśli potrzebujesz oficjalnego zaproszenia na Konferencję w celu ubiegania się o wizę, prosimy o kontakt z sekreteriatem POGP: biuro@pogp.pl

 

Nie zwracamy kosztów udziału w Konferencji w przypadku odmowy otrzymania wizy.